Johannes 1:4b–5: Livet og Lyset

fluffy sunset clouds above waves

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1-5, B11NB

I den forrige artikkelen begynte jeg å forklare de tematiske ordene i John, og jeg begynte med livet; i denne artikkelen, vil jeg fortsette med å se på livet og dens nære venn: lyset.

Liv og lys henger nært sammen. «Livet var menneskenes lys.» Lyset er en med livet. Du kan skjelne mellom dem, men aldri skille dem. De er en inne i av den allmektige Gud. Han lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige, som gir lys og liv til alle mennesker og verden (Matt 5:45). Jesus forsterker denne forbindelsen mellom liv og lys i Johannes 8:12 når han sier: «Jeg er verdens lys. Den som følger meg, vil ikke vandre i mørket, men har livets lys.» Forbindelsen finnes også i Det gamle testamente i Sal 36:10: «For hos deg er livets kilde, i ditt lys ser vi lys.»

Les mer «Johannes 1:4b–5: Livet og Lyset»

Johannes 1:4a: Kilden Til Liv

flight landscape nature sky

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5, B11BM

Har du noen gang tenkt over påstanden «Det som ble til i ham, var liv» (bokstavelig oversatt «I Ham var liv»)? Det er en fenomenal påstand å komme med. Med disse ordene hevder Johannes at alt liv har sitt opphav i Ordet Jesus Kristus, og at Han er rent liv og ren eksistens. Dette har tre enorme implikasjoner.

Les mer «Johannes 1:4a: Kilden Til Liv»

Johannes 1:3: Den Herlige Skaperen

photo of night sky

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5, B11BM

Når de fleste kristne vil fortelle noen andre om Jesu Guddom, henviser de vanligvis til Johannes 1:1, der det står «og Ordet var Gud.» Det er uten tvil et fantastisk vitnesbyrd om Hans Guddom, men det er ikke det eneste i prologen.

Nei. Evangelisten Johannes er på ingen måte ferdig med å opphøye Jesus som Gud og skaper. Han er full av lidenskap og fortsetter med å understreke poenget om at Jesus er Gud i vers 3 når han skriver «Alt er blitt til ved ham.» Denne uttalelsen er omfattende: Absolutt alt som noen gang har blitt skapt, har blitt skapt igjennom Jesus Kristus. Alle ting som eksisterer er avhengig av deres eksistens til Ordet Jesus. Uten Ham ville det ikke vært noen mennesker på jorden, ingen fisk i havet eller fugler på himmelen, ingen verden, ingenting, ikke engang lys. Uten Ordet ville Gud ha vært en stum som fremdeles stirrer ut i det formløse tomrommet i 1. Mosebok 1:2, fordi ingen kan snakke uten ord. Hvis de prøver å gjøre det, brøler de bare kaos og ødeleggelse, et uforståelig rot av intet. Ingen ønsker å leve i et univers skapt av det. Og heldigvis er det ingen som gjør det. Gud Faderen etablerte dette universet sammen med sin Sønn, som er Ordet som inneholder alle skatter av visdom og kunnskap (Kolosserne 2:3; 1. Korinter 1:24–30).

Les mer «Johannes 1:3: Den Herlige Skaperen»

Johannes 1:1–2: Sønnens Evighet

blue universe

I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham, uten ham er ikke noe blitt til. Det som ble til i ham, var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det.

Johannes 1:1–5, B11BM

Disse dyrebare ordene, Johannesevangeliets åpningsord gir oss et innblikk inn i evigheten. De åpenbarer det evige forholdet mellom Faderen og Sønnen, og de har fascinert generasjoner av kristne med sine dype innsikt i Guds treenige natur. «Ordet» i disse versene refererer til Herren Jesus Kristus før han ble mann og tok bolig i blant oss.

I begynnelsen: Johannes trekker en parallell til skapelsen fra 1. Mosebok hvor «I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden» (1. Mosebok 1:1). Han snakker om selve begynnelsen av universet. Der, før Gud hadde talt universet til eksistens, før noen mann, engel eller skapning hadde prist sin skaper, inne i evighetens fortid, var Ordet. Lukas og Matteus fremhever Jesus som menneske og konge ved å inkludere hans ættetavle i deres evangelier, mens Johannes fremhever Jesus som Gud ved å begynne sitt evangelium med hans preeksistens og guddom.

Les mer «Johannes 1:1–2: Sønnens Evighet»

Har du vært deprimert?

Det har jeg vært. Jeg så ikke meningen med livet mitt og jeg hatet det. Jeg var full av angst og unngikk andre mennesker. Bortsett fra noen turer i skogen alene, så var jeg omtrent aldri utenfor huset. Livet mitt var foran TV og PC skjermer.

Jeg hadde en vanskelig barndom. Helt siden jeg begynte i barnehagen ble jeg mobbet fordi jeg var litt spesiell. Jeg har aldri sett min ekte far, bortsett fra en gang da jeg var liten. Stefaren min tok meg med for å snakke med ham og be ham om å ta ansvar for meg. Det ville han ikke. Da vi kom for å snakke med han, gjemte han seg bak vinduet og nektet å komme ut. Jeg hadde et godt forhold til stefaren min derimot, og så på han som min ekte far. Noen av mine tidligste minner er sammen med han og mamma, hvor vi fisket og spilte TV spill sammen. Dessverre tok han selvmord da jeg var 6. Han hengte seg i kjelleren. Mamma fant han og hun var aldri den samme siden.

Les mer «Har du vært deprimert?»